Västra Mälardalen

Portal och mötesplats för Arboga, Kungsör och Köping.

Datum: Måndag 2022-08-08  Dagens namn: Silvia, Sylvia

 

Bli medlem! Du får:
- Sociala verktyg i medlemscommunity
- Eget fotogalleri
- Egen mikroblogg
- Skriva i forumet
- Skriva i kommentarsfält
- Skriva egen berättelse

Karta

Trafikläget i Västra Mälardalen

Trafikläget enligt Trafikverket i regionen Västra Mälardalen just nu

(Tar inte upp kommunala gator utan vad Trafikverket är ansvariga för.)


Plats: . Väg 249 från Bäcktorp till Rosendal båda riktningarna i Örebro län (T)

Beskrivning: Vägarbete. Vägarbete. Ledningsarbete. Skyddsbil på plats. Ett körfält av stängt..


Plats: . Väg 56 från Kvicksund till Trafikplats Västjädra (127) båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbete. Vägarbete. Begränsad framkomlighet pga avsmalnad körbana. Trafiken regleras med hjälp av lots.

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 56 vid Stora Ekeby, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbete. Vägarbete. Vägbredd minst 3.5m. Farthinder kan förekomma..


Plats: . E18 från Trafikplats Morgendal (124) till Trafikplats Sörstafors (125) båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbete. Vägarbete. Brospolning. Intermittent arbete. Ett körfält avstängt förbi arbetsområdet..


Bli medlem! Du får:
- Sociala verktyg i medlemscommunity
- Eget fotogalleri
- Egen mikroblogg
- Skriva i forumet
- Skriva i kommentarsfält
- Skriva egen berättelse