Västra Mälardalen

Portal och mötesplats för Arboga, Kungsör och Köping.

Datum: Tisdag 2021-09-28  Dagens namn: Lennart, Leonard

 

Bli medlem! Du får:
- Sociala verktyg i medlemscommunity
- Eget fotogalleri
- Egen mikroblogg
- Skriva i forumet
- Skriva i kommentarsfält
- Skriva egen berättelse

Karta

Trafikläget i Västra Mälardalen

Trafikläget enligt Trafikverket i regionen Västra Mälardalen just nu

(Tar inte upp kommunala gator utan vad Trafikverket är ansvariga för.)


Plats: . Väg 572 från Länsgr. Örebro/Västmanlands län vid Gunnarsökna till Trafikplats Arboga båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Trafik regleras med trafiksignal och lots. Väntetid upp till 10 min..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 515 från Lindbacken till Ullvi N båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Dikningsarbete. Arbetet medför kortare stopp av trafiken. .

Typ: Körfält blockerade

Från: 2021-09-28 06:30 Till: 2021-09-28 04:00


Plats: . Väg 515 från Lindbacken till Ullvi S i riktning mot Stenby i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Dikningsarbete Måndag - torsdag 06:30 - 16:00. Fredag 06:30 - 13:00.


Plats: . E20 från Gersilla till Cirkulationsplats St Ekbacken i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Arbete med att åtgärda underminerad väg. .


Plats: . Väg 252 mellan Trafikplats Sörstafors och Hallstahammar, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Dikesrensning, trafiken regleras med hjälp av trafiksignal. Arbetet sker mellan 06:00 - 17:00.


Plats: . E20 från Cirkulationsplats St Ekbacken till Gersilla i riktning mot Eskilstuna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Beläggningsarbete. Vägarbete. Arbete med att åtgärda underminerad väg .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 513 från Granhult till Skogsborgs kyrkogård båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Ledningsarbete, växelvis trafik förbi. .


Plats: . Väg 560 i Västmanlands län, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Arbete med refug och farthinder. .


Plats: . Väg 250 vid Kolsva, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Räckesarbete. Trafiken regleras med trafikljus..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 500 i Västmanlands län, i båda riktningar.

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Nedtagning av telefonstolpar..


Plats: . Väg 250 från Kungsör till Kungs Barkarö båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Kabelarbete i mark. Växelvis trafik förbi platsen..

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 252 från Sofielund till Kolbäck båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Byggnation av gång- och cykelväg. Trafik regleras med trafikljus. Arbetsfordon tar delar av vägbanan. .

Typ: Körfält blockerade


Plats: . Väg 56 från Kvicksund till Trafikplats Västjädra (127) båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Beskrivning: Vägarbeten. Vägarbete. Begränsad framkomlighet pga avsmalnad körbana. Tillfälliga stopp kan förekomma vid sprängning och sker då med flaggvakt. Trafiken leds med tillfälliga trafiksignaler .


Bli medlem! Du får:
- Sociala verktyg i medlemscommunity
- Eget fotogalleri
- Egen mikroblogg
- Skriva i forumet
- Skriva i kommentarsfält
- Skriva egen berättelse