Brandskyddsförebyggande åtgärder inom hemtjänst - utbildning pågår - (Publicerat 28/9, 11:26)

Äldreomsorgen i Kungsörs kommun utvecklar en till synes unik samverkan med flera aktörer för att brandsäkra hemmen hos våra äldre. Som ett led i det förebyggande arbetet har Brandskyddsföreningen påbörjat att utbilda samtliga medarbetare inom hemtjänsten med en specifikt framtagen utbildning.

Frivilliga resursgruppen - en värdefull resurs i kommunen - (Publicerat 28/9, 08:34)

Mellan den 27 september och 1 oktober är det krisberedskapsvecka i Sverige, det är en årlig nationell kampanj som samordnas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris...

Framtidsdag med fokus på styrning och ledning - (Publicerat 27/9, 16:28)

Framtidsdagen är en dag där politiken samlas för att få en gemensam bild av kommande utveckling som är strategiskt viktiga för Kungsörs tillväxt och utveckling. Syftet är att politiker ska få djupdyka i frågor med fakta och nuläge som grund för att sedan blicka mot framtiden i vad som behöver göras...

Nytt planprogram antaget av kommunfullmäktige - (Publicerat 24/9, 14:27)

Ett planprogram för Kungsörs tätort har antagits av kommunfullmäktige.

Se företagsfrukost i efterhand - (Publicerat 24/9, 13:39)

Septemberfrukosten var en tillställning som vi hade glädjen att köra på plats och även sänder i efterhand, här hittar du information och länk

Hjälmanvändningen hos barn och unga i Kungsör fortsätter att öka - (Publicerat 23/9, 16:13)

2021 är nionde året som NTF Västmanland har gjort mätningar på cykel- och mopedhjälmsanvändningen i samtliga kommuner i Västmanland.