Brukarenkät - en övning i demokrati - (Publicerat 21/9, 17:05)

Engagemanget är högt och idéerna sprutar genom rummet. Man vill få fler inom verksamheterna att berätta hur de upplever sin vardag. Det är tredje året vård- och omsorgsförvaltningen deltar i SKR:s nationella brukarenkät för personer med funktionsnedsättning, och i år hoppas man äntligen att kunna arbeta vidare med resultaten – det som pandemin satt stopp för hittills.

Du behöver inte längre koka vattnet i Munktorp - (Publicerat 21/9, 06:24)

UPPDATERAD 13.00 - 23/9 Vi har nu fått tre godkända provsvar från vattenledningen till Munktorp. Du behöver inte koka vattnet längre.

Stort intresse för namntävling - vår badmaskot är döpt! - (Publicerat 20/9, 15:57)

Namntävlingen är nu avgjord - maskoten som bor på Köpings bad & sport ska heta Grodis! Tre vinnare som varit med och bidragit med förslag har lottats fram.

Välkommen till kommunfullmäktige 27 september - (Publicerat 20/9, 15:10)

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Ulvigymnasiets aula, måndag 27 september klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Stärkt samarbete ger bättre stöd åt anhöriga till demenssjuka - (Publicerat 16/9, 14:24)

Pandemiåret 2020 gav tid till reflektion och utveckling för kommunens demensteam och anhörigstöd. Här hittade man en möjlighet till ett gott samarbete som ska göra situationen kring demenssjuka och deras anhöriga bättre.

Var med och påverka Köpings kommun! - (Publicerat 10/9, 16:34)

Är du en av 1200 kommuninvånare som nu fått Statistiska centralbyråns medborgarundersökning i brevlådan? Då har du en bra chans att påverka Köpings kommun genom att säga sin åsikt i den.