Vi ger er... årets mottagare av våra kultur- och idrottsstipendier! - (Publicerat 29/11, 12:00)

Kultur- och fritidsnämnden har nu fördelat årets kultur- och idrottstipendium. Syftet är att främja fortsatta framstående insatser inom kultur och idrott. Stipendiet delas ut i form av arbets- eller hedersstipendium. Utdelningsceremoni sker den 19 december för inbjudna gäster!

Mottagningssekreterare om arbetet mot våld i nära relationer - (Publicerat 21/11, 07:42)

Elin, Lina och Ingela är mottagningssekreterare på socialtjänsten och är oftast de som medborgare först kommer i kontakt med när de söker stöd – till exempel våldsutsatta kvinnor.

Parkeringsplatser påverkas när löv ska blåsas bort - (Publicerat 20/11, 14:06)

Parkenheten kommer under vecka 47 att blåsa bort löv. Parkeringar stängs av under arbetets gång.

Välkommen att delta på utbildningsnämndens öppna punkter - (Publicerat 16/11, 10:58)

Utbildningsnämnden bjuder in allmänheten att delta när ärendet Verksamhetsplan och budget 2024 ska behandlas.

Stort intresse för promenad i parken! - (Publicerat 15/11, 15:16)

Ett stort antal köpingsbor trotsade novembermörker och kyla för en guidad promenad i den nya parken vid Krillan den 11 november.

Nu sätts julbelysningen upp - (Publicerat 15/11, 08:00)

Under vecka 47 kommer stadens julbelysning att sättas upp. Trafiken påverkas av arbetet.