Västra Mälardalen

Portal och mötesplats för Arboga, Kungsör och Köping.

Datum: Lördag 2024-04-13  Dagens namn: Artur, Douglas

 

Diskutera gärna Kalklinbanan i Forum Västra Mälardalen

Nyheter Västra Mälardalen

Karta

Sök på Västra Mälardalen:

Kalklinbanan Forsby-Köping

Karta över linbanan - Klicka för större karta
Klicka för större karta

Kalklinbanan Forsby-Köping

Kalklinbanan Forsby-Köping

Kalklinbanan Forsby-Köping

Fakta om linbanan

Kalklinbanan Forsby-Köping var 42 kilometer lång och byggdes för kalktransport för cementtillverkning. När den byggdes var den världens längsta linbana, ett rekord som dock snart blev slaget.

Nordströms linbanor byggde den under åren 1939-40 på uppdrag av Skånska Cementaktiebolaget. Den togs i användning för produktionen i Köping år 1941. Linbanan bars upp av 235 stolpar och hade 750 vagnar, stålkorgar, de passerar med 43 sekunders mellanrum.

OBS! Kalklinbanan är nu till största delen riven, endast rester återstår, nedanstående ska ses som historik.

Kalklinbanan hotas av rivning

Enligt ett uttalande av Göran Sandström på Nordkalk 2009-11-09 avser Nordkalk att riva hela kalklinbanan.

Anledningen till detta är brist på pengar för att bevara den. Varken Nordkalk eller länsstyrelserna i Sörmland och Västmanland vill ge något bidrag till en utredning om hur kalklinbanan skulle kunna tas över av andra ägare för att bevaras.

Läs nyheten och hör Göran Sandström hos Sveriges Radio: Kalklinbanan riskerar rivas

Kalklinbanans Vänner har samlat in 1080 namn mot rivningen av kalklinbanan. Listan med de 1080 namnen har överlämnats till kommunalråden i samtliga fem kommuner som berörs av linbanan.

Möjligheterna till räddning börjar ta slut

Den 27/2 2012 uttryckte Kurt Ekelund, länsråd på länsstyrelsen i Södermanland, att han inte ser några möjligheter att komma någonstans längre.
Se artikel i BBL/AT: Dödläge för linbanan ».
Problemet är att hittills har ingen velat betala de stora summor det skulle kosta att rädda kalklinbanan.

Ansökan om rivning inlämnad

2012-07-23: Nordkalk har nu lämnat in en ansökan om rivning av kalklinbanan till de fem kommuner som berörs.

Se artikel "Nordkalk ansöker om att riva kalklinbanan" på Sveriges Radio som även har uttalande från Kalklinbanans Vänner.

Nordkalk vill riva, Industriminnesföreningen vill bevara

2012-10-02: Svenska Industriminnesföreningen kräver i ett pressmeddelande att kalklinbanan mellan Forsby och Köping ska bevaras och ställer en rad krav på både ägaren Nordkalk, kommuner och staten.

2012-10-03: Nordkalk meddelar att de avser att starta rivningen av kalklinbanan våren 2013. De säger sig ha gett upp försöken att få till någon överenskommelse med berörda kommuner och länstyrelser.

Länsstyrelserna i Sörmland och Västmanland säger nej

2013-03-27: Nu har länsstyrelserna i Sörmland och Västmanland beslutat att kalklinbanan inte kommer att utses till byggnadsminne.
Detta innebär att Nordkalk kommer att riva linbanan, förberedelser för rivning har redan inletts. Föreningen Kalklinbanans Vänner ger dock inte upp utan tänker fortsätta kämpa för att kalklinbanan på något sätt ska få vara kvar.
Se artikel: Kalklinbanan ska rivas

Nordkalk påbörjar rivningen

2013-05-15: Nordkalk påbörjar nu förberedelser för rivning med bl.a. röjning av sly längs linbanan. Till Bbl/AT säger Nordkalk att korgar och linor tas bort och skrotas under juli och augusti i år samt att själva stolparna rivs nästa år. Se artikel: Linbanans saga tar slut i år

Nu börjar rivningen av kalklinbanan

2013-06-25: Onsdag 2013-06-26 skriver Nordkalk historia. Då startar de den omdebatterade rivningen av kalklinbanan mellan Forsby och Köping. Se artikel: Rivningen av kalklinbanan påbörjas

Nya försök att rädda kalklinbanan an ny förening

2013-07-15: Söndag 2013-07-14 bildades "Föreningen Kalklinbanan Forsby-Köping". Föreningen är ett nytt försök att rädda linbanan undan rivningen. Avsikten är att göra om linbanan till en turistattraktion av samma typ som den i Norsjö.

En fjärdedel av kalklinbanan kan räddas

2013-10-25: Föreningen Kalklinbanans Vänner och Nordkalk ska nu enligt uppgift vara överens om att behålla en fjärdedel av linbanan till eftervärlden. Det är sträckan Granhammar-Malmberga det gäller. Markägare kan ev. sätta käppar i hjulen för detta, men stort hopp finns nu om att denna del bevaras och även rustas upp.

Kalklinbanan blir ärende för Mark- och miljödomstolen

2014-07-18: Länsstyrelsen i Södermanland har avslagit begäran om nedmontering av kalklinbanan inom deras län. Detta bland annat p.g.a. att fiskgjusar har byggt bo i en av stolparna. De kräver att Nordkalk gör en miljöanalys omkring varje stolpe. Detta beslut har nu Nordkalk överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Rivning av kalklinbanan pågår

Rivning pågår och endast rester återstår av den anrika kalklinbanan.

Händelser/aktiviteter:

Lördag 2018-05-26 klockan 11.00: Invigning av Linbanemuseum i Malmberga/Västermo.

 

Tidigare händelser:

Öppet Hus vid Linbanestationen i Malmberga

2016: 10 september kl. 10-14 och 11 september kl. 11-14 hölls Öppet Hus vid Linbanestationen i Malmberga i Västermo med guidning i anläggningen, loppis, lotteri, filmvisning, tipspromenad, filmförsäljning och förtäring. Öppet hus var det även den 11 september kl. 11-14 vid Kalkbrottsutsikten i Forsby med skulpturhuggning och guidning.

Människors mötesplatser i Linbaneland

Söndag 2013-09-08 var det guidad tur vid Forsby Kalkbrott och utsiktsplatsen i Forsby. Det var guidning av utställning och möjligheten att prova på stenhuggning vid utsiktsplatsen samt filmvisning i Gruvstugan. Kaffeservering med mera.

Kalklinbanans Vänner firade 10 år 8-9 september 2012

Lördag 8 September hölls ÖPPET HUS på Malmberga linbanestation, Västermo, med guidning, försäljning av filmer, kaffeservering mm.
Söndag 9 September var det KULTURARVSDAGEN med temat "under ytan", ett samarbete med Riksantikvarieämbetet. Bl.a. Guidning av utställningen 10-år med Kalklinbanas vänner, stenhuggning, servering, m.m. på utsikten i Forsby samt filmvisning, guidad rundtur med traktor och vagn i kalkbrottet, försäljning och servering.

Kalklinbanan 70 år - firades med konst- och hantverksdagar

Den 16-22 maj 2011 firades 70-årsjubiléet med flera evenemang.

Konstgruppen Spektra i Kungsör och Kalklinbanans Vänner ordnade konst- och hantverksdagar i samband med Kalklinbanans 70-årsfirande, torsdag 2011-05-19 och fredag 2011-05-20.

Konstnärer, hantverkare med flera visade upp och sålde sina alster.

På jubileumsdagarna var det också öppet hus samt guider som visade linbanestationen.

Kalklinbanans Vecka gick av stapeln 13-15 augusti 2010

Världens längsta mobila utställning, 108 konstnärer med tillsammans 314 bilder deltog.
Utställningen startade fredag den 13 augusti kl 9 med invigning kl 12 vid linbanestationen i Forsby av Västmanlands landsantikvarie Carl-Magnus Gagge.

Världens längsta mobila utställning 3–9 september 2007

Kalklinbanans Vecka 2007 i konstens tecken

Ett projekt med erbjudande till ca 60 konstnärer från de fem kommuner som berörs av linbanan att utnyttja fyra vagnar vardera för sina alster genomfördes.

Det såg ut så här:

Konstverken vandrade runt den 42 km långa linbanan under vecka 36 2007. Väl synliga för alla som passerade under eller nära den.

Man avsåg dessutom att sätta ett prydligt Guinnessrekord med "Världens längsta mobila konstutställning", men på grund av formaliteter togs det rekordet inte in i Guinness Rekordbok.

Världens längsta mobila utställning igen - 15–18 augusti 2008

Även 2008 satsade Kalklinbanans vänner på ett konstprojekt. Över 100 konstnärer och tillsammans över 300 konstverk prydde linbanans korgar under tiden 15-18 augusti.

Under fyra dygn vandrade konstverken den 42 km långa sträckan på linbanan från Vingåkers kommun i söder via kommunerna Katrineholm, Eskilstuna, Kungsör och till Köpings kommun i norr.

Mer information

För kontakt och mer information, se: www.kalklinbanan.se

Se även Länkar linbanan och Bilder kalklinbanan.

Var med och diskutera allt som berör regionen och dess innevånare i vårt Forum.

Bli medlem och få eget fotogalleri och egen mikroblogg - gratis!