Västra Mälardalen

Portal och mötesplats för Arboga, Kungsör och Köping.

Datum: Tisdag 2022-01-25  Dagens namn: Paul, Pål

 

Bli medlem! Du får:
- Sociala verktyg i medlemscommunity
- Eget fotogalleri
- Egen mikroblogg
- Skriva i forumet
- Skriva i kommentarsfält
- Skriva egen berättelse

Karta

Artikel av extern skribent:

Tips för pendlaren

Casino

Utvecklingsledaren och författaren Henrik Weston gör på uppdrag av Länsstyrelsen årligen en rapport som handlar om bostadsmarknaden i Stockholms län - ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021”. Bostadsbyggandet pågår för fullt och fler hyresrätter än bostadsrätter har börjat byggas under året. Parallellt med denna positiva utveckling har dock priserna på småhus och bostadsrätter skjutit i höjden till bekymrande nivåer. Weston menar att det är orimligt kostsamt att bo på flera håll i länet varför allt fler väljer att flytta utanför Stockholms län. För att nå regeringens mål om en fungerande bostadsmarknad som fungerar långsiktigt krävs förändringar som riktar in sig på låg- och medelinkomsttagare. Bostadsfrågan och bristen på bostäder till skäliga priser är alltjämt en het potatis i Stockholms län. Pendling från kranskommuner in till Stockholm av yrkespersoner som väljer att bo utanför Stockholms innerstad men jobba innanför tullarna är därmed fortsatt en vanlig företeelse. I ljuset av detta tänkte vi dela med oss av våra bästa tips för att göra pendlingen mer behaglig och effektiv.

Tiden går fort när man har roligt

Att tiden går fort när man har roligt är känt sedan gammalt. Att pendling till och från jobbet en eller flera dagar i veckan kan vara tröttsamt är allmänt bekant. Pendlingen kan dock bli mer behaglig om du är väl förberedd och fokuserar på aktiviteter som engagerar dig och som kräver djup koncentration. Vi tenderar att förlora uppfattningen om tid och rum när vi är djupt försjunkna i våra tankar eller när vi har roligt. Vårt första tips till pendlaren är därför att lyssna på en spännande ljudbok, ägna sig åt strategiska sinnesaktiviteter som casino online eller genomgå valfri virtuell kurs under pendlingens gång (de två senare förutsätter givetvis att det inte är du som kör). Alla dessa aktiviteter gör att pendlingen går snabbare eftersom de kräver koncentrationsförmåga och skänker stimulans eller underhållning.

Mindfulness

Forskning visar att av de som pendlar mer än en timme enkel väg, med bil eller i kollektivtrafik, drabbas oftare av stress och sömnsvårigheter jämfört med motsvarande grupp som kunde cykla eller gå till jobbet. Sämst sägs kvinnor som pendlar kollektivt må. Även om statistiken är dyster finns det dock saker du kan göra för att mildra de negativa effekterna av pendlingen. Mindfulness är ett förhållningssätt som bidrar till att vi utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att praktisera mindfulness handlar om att vara fullständigt medveten om vad som sker här och nu utan att bedöma det. Över tid och med konstant upprepning tränar du dig själv och hjärnan att minska stress, bli mer uppmärksam och fokusera på det som är väsentligt. För att råda bot på sömn- och stressproblem som en följd av pendling råder vi dig därför att ladda ner valfri mindfulnessapp och se varje resa som ett övningstillfälle. Målet inom en sexmånadersperiod är att du, utan appens stöd, ska kunna luta dig mot de färdigheter du skaffat genom mindfulnessövningar och kunna varva ner på beställning när trafikläget krånglar eller tåget är försenat.

Digital rensning

I ett stressigt arbetsliv med såväl korta som långa deadlines måste vissa arbetsuppgifter prioriteras framför andra. Andra, mindre viktiga men ack så väsentliga göromål tenderar därmed att hamna på efterkälken och ibland bortprioriteras helt. Bland dessa ingår att sortera och rensa bland gamla dokument och filer på datorn - något som är av vikt inte bara för att skapa ordning i hjärnan men också, inom vissa branscher, för att efterleva riktlinjer enligt Dataskyddsförordningen. Utnyttja därför pendlingstiden till att regelbundet göra digitala rensningar på din dator och därutöver köra antivirusprogram. I det långa loppet bidrar ovanstående rutin till optimal översikt över arbetsrelaterade dokument och lindrar stress samtidigt som det är ett viktigt led i IT-säkerheten.

 

Bli medlem! Du får:
- Sociala verktyg i medlemscommunity
- Eget fotogalleri
- Egen mikroblogg
- Skriva i forumet
- Skriva i kommentarsfält
- Skriva egen berättelse