De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats för Arboga kommun - (Publicerat 27/11, 14:20)

Sedan den Strategiska och ekonomiska planen för 2021-2023 antogs av kommunfullmäktige i september 2020 har de ekonomiska förutsättningarna för Arboga kommun förbättrats. Därför har kommunfullmäktige beslutat att revidera planen. Samtidigt finns fortsatt ekonomiska utmaningar på både kort och lång sikt.

Information in other languages about covid-19; Special guidelines and restrictions in Västmanland - (Publicerat 27/11, 12:24)

Information om coronaviruset, covid-19 på andra språk: The coronavirus is spreading quickly in Västmanland. Everyone in Västmanland must follow special guidelines at least until 13 december. The guidelines may be extended to apply for a longer period.

Bygg ditt drömhus i Arboga - (Publicerat 27/11, 08:00)

Arboga kommun erbjuder småhustomter för dig som vill utforma ditt eget hus och nu släpps fem nya småhustomter.

Nu räcker det! Om bedrägerier mot äldre och vad du ska tänka på, digital träff den 9 december - (Publicerat 27/11, 07:33)

Bedrägerier mot äldre blir allt vanligare och bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura till sig större eller mindre summor. Vet du vad du kan göra för att skydda dig eller en nära anhörig?

Anmält barnomsorg under jullovet men fått andra planer? - (Publicerat 26/11, 12:00)

Till dig som vårdnadshavare: Fick du mer ledighet än beräknat eller har ni fått andra planer än tidigare? I så fall behöver du som vårdnadshavare snarast avanmäla ert behov av barnomsorg under jullovet. Det gör ni enklast genom att meddela pedagogerna på förskolan eller fritidshemmet...

Tillgänglighet skapar tillväxt för besöks-näringen, online-föreläsning - (Publicerat 26/11, 11:23)

Vill du nå flera kunder och samtidigt öka lönsamheten genom att erbjuda en god tillgänglighet? På den här online-föreläsningen som är onsdag 2 dec, kl 9.00-11.30, får du goda exempel, fakta och argument varför det är lönsamt att erbjuda en god tillgänglighet för alla...